Terms of use

Filter

Please fill out this field!


Gender

Apply FilterStores
Algemeen

By Delupe: Delupe, een dienst die wordt beheerd door en eigendom is van Delupe A/S. Geregistreerd belastingnummer (CVR): 34693129. De volgende gebruiksvoorwaarden ('Voorwaarden') worden van kracht door gebruik te maken van de Delupe dienst en andere sites en platforms die Delupe aanbiedt.

Vrijstelling van aansprakelijkheid

De informatie op de site is niet noodzakelijkerwijs correct, actueel of volledig en deze site kan technische onvolkomenheden of prijsfouten bevatten. Delupe is niet verantwoordelijk (en wijst elke verantwoordelijkheid af) voor het bijwerken van de site, voor het altijd actueel zijn van de informatie en dat de informatie op de site dus nauwkeurig en volledig is. Controleer dus dat u bevestigt dat de informatie correct en volledig is op de sites waar we naar koppelen, voordat u een beslissing neemt met betrekking tot een dienst, product of andere zaken beschreven op deze site.

Beperking van aansprakelijkheid

Delupe wijst alle aansprakelijkheid en directe en indirecte verliezen, gederfde winst, verloren gegevens of enige andere directe of indirecte schade of gevolgschade af die kan voortvloeien uit het gebruik van deze site of andere sites waarnaar een link bestaat. Deze disclaimer is van toepassing op alle oorzaken van actie, of deze nu zijn gebaseerd op contract, garantie of onrechtmatige daad buiten het contract op een soortgelijke manier.

Auteursrecht

De content op deze site is eigendom van Delupe A/S en is auteursrechtelijk beschermd. Informatie, inclusief tekst, afbeeldingen en geluid, mag in geen enkele vorm worden gereproduceerd, gewijzigd of gekopieerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van Delupe A/S. Het is illegaal om de content van deze site te wijzigen. Overtreders van deze regels worden strafrechtelijk vervolgd.

Handelsmerken

Delupe is een geregistreerd handelsmerk van Delupe A/S. Het handelsmerk mag op geen enkele manier worden weergegeven of gebruikt zonder voorafgaande toestemming. Andere handelsmerken genoemd met betrekking tot prijs- en productvergelijking zijn eigendom van de eigenaren van de betreffende merken.

Intellectuele Eigendomsrechten

Als u van mening bent dat Delupe inbreuk maakt op uw eigendomsrechten, productinformatie of reclamecampagnes, neem dan contact met ons op. Delupe wenst geen schending van de rechten van anderen en van beschermde handelsmerken en we beloven om dergelijke zaken op orde te stellen.