Privacy Policy

Filter

Please fill out this field!


Gender

Apply FilterStores
Algemeen

De site wordt beheerd door Delupe A/S. Het bedrijf heeft het geregistreerde belastingnummer (CVR): DK34693129.

We hebben een aantal sites, waarvan sommige uw registratie toestaan of op een andere manier om uw persoonsgegevens vragen. Mogelijk moet u zich aanmelden om toegang te krijgen tot bepaalde functies of promoties. Dit privacybeleid legt uit hoe deze informatie wordt gebruikt en hoe u contact met ons op kunt nemen als iets u niet duidelijk is.

1. Wat voor soort informatie verzamelen we?

Als u ervoor kiest om u op onze site te registreren, kunnen we u om informatie vragen zoals naam, e-mailadres, postcode, leeftijd, geslacht, telefoonnummer en productinformatie. Onze sites kunnen optionele enquĂȘtes bevatten waarin we u vragen om uw mening te geven over verschillende producten en dienste. Als u content van onze sites downloadt, controleren we automatisch uw hardware. Als u communitytools gebruikt, kunnen we de content en communicatie opslaan die u verzendt en ontvangt en we behouden ons het recht voor uw communicatie te bewaken. We kunnen ook een gedetailleerde beschrijving geven van uw activiteiten en persoonlijke voorkeuren wanneer u onze pagina's bezoekt (zie 'Cookies' hieronder).

U moet altijd toestemming vragen voordat u ons persoonsgegevens verstrekt over anderen (bijvoorbeeld als u promoties naar een vriend verstuurt). Zorg ervoor dat de persoonsgegevens die u verstrekt correct en actueel zijn en dat u ons informeert over eventuele wijzigingen.

2. Wat doen we met de informatie die we verzamelen?

We gebruiken de informatie die we verzamelen op een aantal manieren:

  • voor het beheren van onze websites en we bieden de informatie en diensten waar u om vraagt, inclusief downloads, chatrooms, bulletinboards, promoties en concurrentie
  • voor het uitvoeren van interne beoordelingen en onderzoeken om onze websites en andere producten en diensten te verbeteren
  • voor het versturen van nieuwsbrieven en marketinginformatie over producten en diensten aan u en het aanbieden van producten en diensten van geselecteerde andere bedrijven, maar alleen conform wat is toegestaan volgens de wet, of op uw verzoek (zie paragraaf 6 "Hoe af te melden" hieronder)
  • voor het versturen van administratieve e-mails (bijvoorbeeld als u uw wachtwoord bent vergeten)
  • voor het voorkomen en detecteren van fraude en misbruik van onze sites of diensten
  • voor het verwerken van uw verzoeken aan de klantenservice
3. Wie hebben er ook toegang tot uw gegevens?

Onze gelieerde bedrijven, locale contractpartijen en andere organisaties die voor ons werken, kunnen toegang hebben tot deze gegevens. Dit dient voor het beheer van de gegevens voor ons en om u de informatie en diensten te bieden waar u om heeft gevraagd. Sommige bedrijven kunnen uw gegevens in landen buiten de Europese Economische ruimte (EER) onderzoeken, zoals bijvoorbeeld de VS of Japan. Wetten inzake gegevensbescherming in deze landen bieden misschien niet dezelfde bescherming als de EER. Als u niet wenst dat we uw gegevens op deze manier overdragen, moet u afzien van het gebruik van onze site.

In uitzonderlijke gevallen zijn we misschien genoodzaakt uw persoonsgegevens openbaar te maken. Dit kan voorkomen in situaties waar de wet dit vereist of wanneer we onszelf en anderen moeten beschermen of verdedigen tegen illegale of schadelijke activiteiten. Als onze business wordt verkocht of gereorganiseerd, kan uw informatie worden overgedragen als deel van het bedrijf.

4. Cookies

Sommige van onze sites bevatten cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een site overdraagt naar uw computer om uw online-activiteiten te volgen. Cookies kunnen op onze site worden gebruikt om u te helpen uw bezoeken aan onze pagina's persoonlijker te maken of hoe bepaalde aspecten van onze sites kunnen worden verbeterd en uw online-activiteit te volgen. U kunt cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen, maar wees gewaarschuwd dat als u dit doet, enkele van de functies op deze site en anderen mogelijk niet goed werken.

5. Beveiliging

We nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dit omvat het opstellen van processen en procedures voor het minimaliseren van niet-geautoriseerde toegang tot of het openbaar maken van uw gegevens. We kunnen echter geen enkele garantie geven dat we alle risico's van misbruik van uw persoonsgegevens door niet-geautoriseerde personen kunnen elimineren. U moet wachtwoorden en accountinformatie op een veilige plek bewaren en u mag ze nooit openbaar maken aan anderen.

U moet direct contact met ons opnemen als u niet-toegestaan gebruik van uw wachtwoord of een andere inbreuk op de veiligheid opmerkt. Elektronische bulletinboards, chatrooms en andere openbare forums op onze site zijn openbaar toegankelijk. U moet het openbaar maken van informatie die u of anderen identificeert voorkomen. We zijn niet verantwoordelijk voor de bescherming en beveiliging van informatie die u in deze gebieden openbaar maakt.

6. Hoe af te melden

Als u niet langer promotiemateriaal van ons wenst te ontvangen, volg dan de link in de promotionele e-mail of ga naar een plek op de site waar u zich heeft aangemeld en wijzig uw communicatie-opties.

7. Contact met ons opnemen

Volgens de wet heeft u het recht te weten welke persoonsgegevens een organisatie over u bewaart en hoe deze gegevens worden verwerkt. Als u wilt weten welke gegevens we over u hebben, kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina of stuur ons een brief naar Delupe A/S.

Wees u ervan bewust dat we om een bewijs van uw identiteit kunnen vragen en een kleine vergoeding aan administratiekosten in rekening brengen.